Welkom bij het Thomas a Kempis Leerhuis

Het Thomas a Kempis Leerhuis is voor allen die willen kennis maken met de wijsheid die door het christelijk geloof wordt aangeboden en voor allen die zich willen verdiepen in de waardigheid van de mens. De activiteiten die er worden georganiseerd zijn geworteld in de grote traditie van de katholieke Kerk. Jong en oud is er van harte welkom.
- Na de mis is er koffie drinken in het Leerhuis. Iedereen is van harte welkom.
- De veertigdagentijd is begonnen, dat betekent dat ook de vastenactie van start is gegaan. Het project voor de vastenactie is een opleidingscentrum voor het vak rietdekker in Togo, Afrika. Meer informatie daarover vindt u in de afgelopen Sitio. De offerkist staat achterin de kerk. U kunt natuurlijk ook altijd geld overmaken op ons bankrekeningnummer (die vindt u in de Sitio). Van harte aanbevolen!!!
- De deurcollecte van vorige week voor het Lourdesfonds heeft €355 opgebracht. Hartelijk dank daarvoor.
- Dinsdagavond 20 februari begint het tweede semester van de jaarcursus Filosofie van de Johannesacademie. Het thema is ‘Zijn en doen: de 7 gebieden waarin je kunt groeien tot wie je bent’. Inschrijven kan via de website van de broeders.
- Woensdagavond 21 februari is er weer Lectio Divina, dit zal elke woensdag in de vastentijd plaatsvinden. Een tijd om samen het evangelie van de komende zondag te lezen en hierover te praten. Om 20.00 uur in het Leerhuis.
- Vrijdagavond 23 februari is er ook weer Thomasclub. Dit begint om 18.45 uur in het Leerhuis.
- Ook zal er in de vastentijd elke vrijdag de kruisweg gebeden worden na de H. Mis van 19.00 uur. Er is in de veertigdagentijd geen “Heilig Uur”.
- Dinsdagavond 27 februari begint het tweede semester van de jaarcursus Theologie van de Johannesacademie. Het thema is ‘De Goddelijke deugden: Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, deze drie’. Inschrijven kan via de website van de broeders.
woensdag 09 november 2016 12:05

Eerste Heilige Communie voorbereiding "Open je hart voor Jezus"

 De Eerste Communie ontvangen is niet zomaar iets - dat vraagt een goede voorbereiding. Op die manier wordt deze dag ook echt tot een groot feest met een blijvende waarde voor kinderen en ouders. Wanneer kinderen een sacrament ontvangen is dat niet alleen een aangelegenheid van de Kerk of van de school - het is juist belangrijk als ook de ouders er met hun kinderen over kunnen praten en achter deze nieuwe stap in het leven van hun kinderen staan. Daarom willen we graag zowel de kinderen als de ouders goed voorbereiden. Als thema hebben we gekozen: Open je hart voor Jezus. In de Eerste Communie zullen de kinderen Jezus zelf ontvangen, maar eigenlijk geldt dit motto voor iedere dag in je leven, voor jong en oud: Als we samen met Jezus gaan, wordt ons leven pas echt waardevol!

De Eerste Heilige Communie voorbereiding gaat van start in januari. 

LET OP!! DE UITERSTE OPGAVEDATUM VOOR DE EERSTE H. COMMUNIE IS 1 JANUARI 2017 MAAR HET BESTE IS ALS DE KINDEREN EERDER AL AANSLUITEN! 

Voor meer informatie klik hier.

Broeders en zusters,

Wij vieren de Heilige Gerardus. Wij zien hem op het priesterkoor met het kruis in zijn handen, dat hij omarmt. En op het schilderijtje dat wij op de voorkant van onze boekjes hebben gaat het nog verder, daar zie je hem op een tedere manier naar het kruis kijken. Hij was, zou je kunnen zeggen, verliefd geraakt op het kruis. Ten eerste natuurlijk omdat hij in het kruis de Verlosser gezien heeft, Christus, die zijn leven voor hem gegeven had. Maar dan ook omdat hij zelf ook deelgenoot werd van het kruis, dat hij zelf moest dragen. Wij kennen het verhaal waarin over hem een vals getuigenis wordt uitgesproken en hem wordt geweigerd de H. Communie te ontvangen, een hele tijd, totdat het weer goed kwam. Zo zijn er veel momenten in zijn leven geweest waar hij het kruis heeft gedragen.

4 oktober, 19.00, Het Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, 3532CP, Utrecht.

De jaarcursus biedt een tweejarig programma dat de verschillende domeinen van de realistische filosofie en de christelijke theologie omvat. Door een combinatie van onderricht, tekststudie, discussie, schrijven en het stimuleren van een individuele zoektocht biedt de JohannesAcademie een levendige en uitgebreide doorlopende vorming. Het is mogelijk om alleen filosofie of theologie te volgen, maar het programma biedt ook juist een waardevolle combinatie van beide disciplines.

Hieronder vindt u alle informatie over inhoud en timing.

vrijdag 11 oktober 2013 12:25

Vrijdagavond 18 oktober is er om 20.00uur een lezing voor de RKJU. 

zaterdag 08 juni 2013 17:25
Er zullen in de maanden juli en augustus geen H. Missen om 9 uur zullen zijn.
vrijdag 31 mei 2013 00:00
De studiedag over de apostel Johannes in het Leerhuis morgen 1 juni gaat niet door.
Pagina 1 van 2
U bevindt zich hier: Home Leerhuis GM
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.