Nieuws Thomas a Kempis Leerhuis

Zaterdag 16 november 19.00 uur Voor de zielenrust van Ton Lindeman en Bert van Kouwen.
Zondag 17 november 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Ria Miltenburg, Gerard van Schaik en mevr. Bleijs.
Voor de zielenrust van Frans Bleijs, overleden ouders Baak-Goedhart, Petra Kraan, Gerard en Riet van Gils, Gijs en Ini van ’t Schip, Coby Sprong en Bert van Kouwen.
  12.00 uur Voor de zielenrust van Coby Sprong en Bert van Kouwen.
Maandag 18 november 19.00 uur Jaargedachtenis voor Frank van der Weel.
Dinsdag 19 november 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Tim Baks.
Voor de zielenrust van Bennie Eekelder.
Woensdag 20 november 9.00 uur Voor de zielenrust van Cecile Verhoeven–van Dijck.
  19.00 uur Voor een bijzondere intentie.
Donderdag 21 november 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Janna Theodoulou.
Vrijdag 22 november 9.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Hans van Duijn.
  19.00 uur Levende en overleden fam. Verwer.
Zaterdag 23 november 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor broeder Clemens Maria
Voor de zielenrust van Bert van Kouwen.
Zondag 24 november 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Christa Bosman.
Voor de zielenrust van Hennie van Kuik, Petra Kraan, Gerard en Riet van Gils, Gijs en Ini van ’t Schip, Coby Sprong en Bert van Kouwen.
  12.00 uur Voor de zielenrust van Coby Sprong en Bert van Kouwen.
- Als slotlied zingen we ‘Aan U o Koning der eeuwen’ in plaats van het lied dat in het katerntje vermeld staat. Laus Deo nr. 1008
- Na de mis van 10.00 uur is er koffie drinken in het Leerhuis. Iedereen is van harte welkom.
- Er zal een deurcollecte zijn voor de studentenparochie. Van harte aanbevolen.
- Zondag 17 november is weer onze jaarlijkse parochievergadering. U wordt hier geïnformeerd door het kerkbestuur over de stand van zaken in de parochie. We beginnen om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. Iedereen is natuurlijk van harte welkom. Achterin de kerk vindt u de uitnodigingen met meer informatie.
- Vrijdag 22 november is er weer Thomasclub, om 18.45 uur in het Leerhuis.
- Vrijdag 22 november is er ook weer een cursus van de Johannes Academie. Het is de laatste van 3 avonden over het thema “De metafysica van de mens als man en vrouw”. De cursus wordt gegeven door p. John Mary Jesus en begint om 20.00 uur in het Leerhuis.
- Volgende week zondag 24 november is er na de mis van 10.00 uur koffie drinken voor jonge gezinnen.
- "Woensdag 27 november organiseert Kerk in Nood de actie #RedWednesday. Hierbij worden tientallen kerken in Nederland en honderden wereldwijd rood aangelicht om aandacht te vragen voor vrijheid van godsdienst en de vervolging van christenen. Zo ook onze kerk. Om 18:20 uur zal er een vesperdienst worden gehouden waarin gebeden zal worden voor vervolgde christenen en hun vervolgers. In de daarop aansluitende H. Mis om 19:00 uur zal in de voorbeden bij hen worden stilgestaan."
- Zaterdag 7 december trouwen Marius Le Grand en Pia Piscaer in Overveen.

Hierbij even een update van St. Noa's over de besteding van de opbrengst van de Adventsactie.
Het zonne-energie project is succesvol afgerond en er wordt met volle teugen genoten van het gemak en luxe om altijd stroom te hebben in en om de gebouwen.
Aangezien er een bedrag over was en wij e.e.a. konden combineren met de Vastenactie van Lyceum Schöndeln in Roermond, kunnen we nu ook de centrale keuken verbouwen.

Overstappen van houtskool naar gas
Er wordt nog heel veel op houtskool gekookt in Afrika, zo ook in St. Noa's. De ontbossing neemt dramatische vormen aan. Dat wordt nu aangepakt en de keuken wordt omgebouwd om op gas te koken!

Actie 'Warm Hart' bij KRO-NCRV
We zijn ook gestart met een connectie naar KRO-NCRV, door aan de actie 'Warm Hart' mee te doen. Deze actie willen wij van harte bij u aanbevelen en vragen om uw stem op https://www.kro-ncrv.nl/warmhart/geef-5-kinderen-van-st-noas-vakopleidingen.

Kinderen verlaten St. Noa's wanneer zij daar klaar voor zijn en dus hun school hebben afgemaakt en een vakopleiding of studie hebben afgerond, zodat zij op eigen benen kunnen staan. Deze vakopleidingen zijn zeer kostbaar. Op dit moment staan 5 kinderen op het punt hun middelbare school af te ronden en een beroepsopleiding of studie te starten. De kosten van een eenjarige vakopleiding zijn € 1.750,- voor één student. Het zou geweldig zijn als de 'Goede Doelen'-actie van de KRO-NCRV de beroepsopleidingskosten van deze 5 kinderen (€8.750,-) voor haar rekening wil nemen bij wijze van project.

zondag 06 oktober 2019 00:00

We zijn op zoek naar mensen die praktische noodhulp kunnen bieden. De hulp die geboden wordt is steeds weer anders, omdat er verschillende soorten hulp gevraagd wordt. Het kan een maaltijd aanbieden zijn. Of tijdelijk onderdak zoeken. Of meegaan met iemand om een uitkering aan te vragen. Soms is het zetten van een kleine stap voldoende, zoals waar hulp te vinden is, zodat iemand daar zelf naar toe kan gaan.

Nu zijn de broeders van Sint Jan degenen die hulp bieden waar nodig, maar het is fijn als meer mensen zich hiervoor willen inzetten. U ontvangt informatie die u nodig heeft om dit vrijwilligerswerk te kunnen uitvoeren.

We vragen u na te denken over het volgende. Heeft u een logeerkamer, waar even tijdelijk iemand kan verblijven? Soms biedt voor een dag of 3 een overnachtingsplek al uitkomst. U kunt heel concreet mensen helpen op deze manier.

Laat het weten aan de pastoor of aan een van de mensen van de caritas: Henk Goes, Ruud de Haas, Sjon van der Most of Els Sluis.

zondag 06 oktober 2019 00:00

Het Diaconaal Platform Utrecht wil deze stimuleringsprijs onder uw aandacht brengen.

Het evenement is op vrijdag 8 november (16:00 uur-18:30 uur) in de Domkerk en staat dit jaar in het teken van dak- en thuisloosheid.

Het belooft een inspirerende middag te worden, boordevol creativiteit en waarachtige gesprekken. De stimuleringsprijs wordt dit jaar uitgereikt aan een organisatie of persoon die zich met hart en ziel heeft ingezet voor dak- en thuislozen in Utrecht.

Iedereen is welkom. Dus heeft u buurtgenoten, familie, vrienden of andere relaties die graag meedenken over dit thema: voel u vrij om deze uitnodiging rond te sturen.

De Mantel van Sint Maarten is een initiatief van De Protestantse Diaconie Utrecht, Citypastoraat Domkerk en samenwerkende protestantse en katholieke kerken in Utrecht.

Zie www.mantelvansintmaarten.nl voor meer informatie. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Deze diaconale driejaarlijkse prijs werd in 2003 in het Aartsbisdom Utrecht in het leven geroepen. De prijs draagt de naam van Alphons Ariëns: deze priester van het aartsbisdom toonde in de vorige eeuw een grote betrokkenheid bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente.

Het gaat bij de Ariënsprijs om een diaconaal project of activiteit. Dit is een activiteit gericht op:
- Zorg en barmhartigheid
- Gerechtigheid
- Verzoening en vergeving

Met de diaconale Ariënsprijs worden twee doelen nagestreefd:
a. De prijs wil aandacht en inzet voor diaconie stimuleren.
b. De prijs wil initiatieven stimuleren op het terrein van diaconie waarvoor anders geen geld is.

De Ariëns Prijs voor Diaconie wordt uitgereikt op zaterdag 12 oktober in het Titus Brandsmahuis te Deventer (Titus Brandsmaplein 2). Tijdens deze zesde editie worden tevens de winnaars bekend gemaakt van de Ariëns Publieksprijs en de Ideeën Prijs. De dag start om 10.00u en duurt tot 15.00u. Meer informatie over de Ariëns Prijs voor Diaconie is te vinden op: www.dkci-utrecht.nl. Als u deze dag wilt meemaken, geef u dan op via dit mailadres (i.v.m. lunch): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bron: Nieuwsbrief digitaal van Aartsbisdom. En:
https://www.aartsbisdom.nl/home/organisatie/diaconie/ariens-prijs-diaconie/

vrijdag 05 juli 2019 00:00

Op 15 juni 2019 opende de H. Hart geloofsgemeenschap in Maarssen haar deuren voor een culturele uitwisselingsdag tussen Nederlanders en Medelanders. Een dag om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Nu 4 jaar geleden hadden we de Nacht voor de vluchteling, waarin we een hele nacht met elkaar gewaakt hebben voor de vele vluchtelingen in die periode. Daarna zijn we via de jongerengroep M25 in aanraking gekomen met een aantal jonge vluchtelingen, die nu onderdeel uitmaken van M25. Via hen komen we erachter dat met het ontvangen van een verblijfstatus de knelpunten niet voorbij zijn. Dat inspireerde ons om een vervolg te organiseren gebaseerd op de ontmoeting en daarmee drempels te verlagen. Op deze dag richten we een aantal kamers in naar de cultuur van verschillende landen, waar we elkaar ontmoeten, koffie drinken, spel en activiteit is. We gaan met elkaar lunchen van gerechten uit verschillende landen door een Nederlandse en Syrische kok voorbereid. In de middag zijn er workshops voor Nederlanders (Arabisch, Henna schilderen, Syrische dans, Inburgeringscursus) en Medelanders (wonen, werkgevers, Hollands creatief). We sluiten de dag af met een beursvloer, waar we vraag en aanbod dat we de hele dag verzameld hebben, op elkaar afstemmen. Doel is daarvan om voor blijvende contacten te zorgen tussen Nederlanders en Medelanders.
Uit: Nieuwsbrief Diaconie Aartsbisdom Utrecht juni 2019.
Uit: Nieuwsbrief Diaconie Aartsbisdom Utrecht juni 2019.

Pagina 1 van 3
U bevindt zich hier: Home Leerhuis Algemeen Nieuws GM
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.