Welkom bij het Thomas a Kempis Leerhuis

Het Thomas a Kempis Leerhuis is voor allen die willen kennis maken met de wijsheid die door het christelijk geloof wordt aangeboden en voor allen die zich willen verdiepen in de waardigheid van de mens. De activiteiten die er worden georganiseerd zijn geworteld in de grote traditie van de katholieke Kerk. Jong en oud is er van harte welkom.
Geschreven door  Erik Veldkamp
in GM
Hits 358

Mededelingen zondag 9 juni 2019, Pinksteren

- We vieren morgen (vandaag) 3 mooie jubilea in de stad Utrecht. Sonja Roskamp is 25 jaar dirigent, Gerard Beemster is 30 jaar dirigent van het Kathedrale Koor en Wouter van Belle heeft 40 jaar als kerkmusicus dienst gedaan. Na de hoogmis er gelegenheid om Sonja te feliciteren in het Leerhuis.
- Zondagmiddag wordt Abe van Poppel gedoopt in onze kerk.
- De nieuwe Sitio is uit met als thema ‘Jongeren’. U vindt deze achter in de kerk om mee naar huis te nemen.
- Maandag 10 juni vieren we de gedachtenis van Maria, Moeder van de Kerk met de hoogmis om 10.00 uur. Tijdens deze mis zal Casper Tilma worden gedoopt. Er is géén H. Mis om 12.00 uur en ook niet om 19.00 uur.
- Afgelopen week is Cees Bollebakker overleden. De avondwake vindt plaats op maandag 10 juni om 19.15 uur in onze kerk. Dinsdag 11 juni is om 10.00 uur de uitvaart.
- Zondagmiddag 16 juni is er weer de cursus ‘katholiek’, om 13.15 uur in de priorij.
- Zondag 23 juni vieren we Sacramentsdag en de Eerste Communie. Tijdens de mis van 10.00 uur zal er een projectkoor zijn. Er is één repetitie op maandag 17 juni en op zondag zelf om 9.00 uur. Aanmelden graag vóór 10 juni bij Sonja of bij het secretariaat. Meer informatie vindt u achterin de kerk of op onze website.
- Zondag 23 juni is ook weer onze jaarlijkse parochie BBQ. Deze begint om 17.00 uur en iedereen is van harte welkom. Aanmelden graag vóór 19 juni d.m.v. de briefjes die achter in de kerk liggen of via het secretariaat.
U bevindt zich hier: Home Leerhuis GM Mededelingen zondag 9 juni 2019, Pinksteren
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.