Welkom bij het Thomas a Kempis Leerhuis

Het Thomas a Kempis Leerhuis is voor allen die willen kennis maken met de wijsheid die door het christelijk geloof wordt aangeboden en voor allen die zich willen verdiepen in de waardigheid van de mens. De activiteiten die er worden georganiseerd zijn geworteld in de grote traditie van de katholieke Kerk. Jong en oud is er van harte welkom.
Zaterdag 31 mei 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Remco Bangma.
Voor de zielenrust van alle mensen die zijn overleden door het coronavirus.
Voor de zielenrust van Liesbeth Stumpel.
Zondag
Hoogfeest van
Pinksteren
31 mei 10.00 uur Uit dankbaarheid.
Voor de zielenrust van Petra Kraan, Gerard en Riet van Gils, Gijs en Ini van ’t Schip en Liesbeth Stumpel.
  11.30 uur Voor een bijzondere intentie.
Voor de zielenrust van Liesbeth Stumpel.
Maandag 1 juni 10.00 uur
buiten
Uit dankbaarheid.
H. Maria, moeder
van de Kerk
10.00 uur
kerk
Uit dankbaarheid en om zegen voor Cisca van Dijk.
Voor de zielenrust van Cees Bollebakker, Liesbeth Stumpel en Lammert Kiestra.
  12.00 uur Voor de zielenrust van Dirk Cazander en Liesbeth Stumpel.
Dinsdag 2 juni 19.00 uur Uit dankbaarheid en als jaargedachtenis voor Cees Bollebakker.
Woensdag 3 juni 9.00 uur Voor een bijzondere intentie.
  19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Jos van Poppel.
Donderdag 4 juni 19.00 uur uit dankbaarheid en om zegen voor Riet Schevers.
Voor het behoud van het leven en voor de intenties van de leden van het gebedsleger.
Vrijdag 5 juni 9.00 uur Voor de zielenrust van Annerie van Aken.
  19.00 uur Voor de zielenrust van Rob Tomey.
Zaterdag 6 juni 19.00 uur Voor de levende en overleden familie Streng.
Voor de zielenrust van alle mensen die zijn overleden door het coronavirus.
Voor de zielenrust van Liesbeth Stumpel.
Zondag 7 juni 10.00 uur
kerk
Uit dankbaarheid voor de 85ste verjaardag van Jos van Poppel.
Voor de zielenrust van Petra Kraan, Gerard en Riet van Gils, Gijs en Ini van ’t Schip en Liesbeth Stumpel.
  10.00 uur
buiten
Voor de zielenrust van Gert Goes en Liesbeth Stumpel
Om zegen over alle gezinnen van onze parochie.
  12.00 uur Voor de zielenrust van Bora van Vliet-Keizer, Frans Achterberg en Liesbeth Stumpel.
- Onze kerk blijft iedere dag, de gehele dag geopend voor stil gebed en u kunt de Eucharistievieringen van zondagmorgen 10.00 uur, de vieringen van 19.00 uur en de vespers volgen op livestream, via de openbare Facebookpagina van de parochie.
- We zijn enorm blij dat we vanaf 1 juni met maximaal 30 gelovigen weer de Eucharistievieringen mogen bijwonen. Er is een systeem opgezet waarbij u kunt inschrijven voor deelname via een link op de website van de parochie, via de nieuwsbrief of, als u zelf geen internet heeft; via het secretariaat. Er zullen meerdere vieringen komen. In de kerk zullen aanwijzingen worden aangebracht op welke plaatsen u kunt gaan zitten en hoe u moet lopen om in ieder geval de 1,5 meter afstand te bewaren.
Bij de ingang van de kerk wordt gevraagd naar uw inschrijvingsnummer en u wordt verzocht om de aanwijzingen te volgen.
Op de zondagen om 10.00 uur zullen er 2 H. Missen zijn om 10.00 uur: 1 hier in de kerk en 1 buiten op de binnenplaats, die vooral voor de gezinnen is bedoeld.
- Vanaf 14 juni, op Sacramentsdag, mogen we ook weer de H. Communie ontvangen. Daarover zullen nog instructies bekend gemaakt worden, maar we zijn heel dankbaar dat de mogelijkheid weer komt.
- Afgelopen maandag is mevrouw Liesbeth Stumpel overleden; de laatste tijd verbleef zij in een verpleeghuis in Ede. Zij is 88 jaar geworden. Aanstaande woensdag is haar uitvaart hier in de kerk; vanwege de corona crisis is deze uitvaart alleen toegankelijk voor genodigden.
Dinsdagavond, na de H. Mis van 19.00 uur, zal het rozenhoedje gebeden worden voor haar.
Zaterdag 18 april 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Johanna van de Pavert en Anne Gijsbers.
Uit dankbaarheid.
Voor de zielenrust van Marie Albers, Henk Slot en Wilhelmus Raasveld.
Zondag 19 april 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Hugo Wijns en Marianne Pos, die aanstaande zaterdag elkaar het sacrament van het huwelijk zullen toedienen.
Voor de zielenrust van Petra Kraan, Gerard en Riet van Gils, Gijs en Ini van ’t Schip, Ineke Eijndhoven-van Putten, Henk Slot en Wilhelmus Raasveld.
  12.00 uur Voor de zielenrust van Henk Slot en Wilhelmus Raasveld.
Maandag 20 april 19.00 uur Voor de zielenrust van Wil van Leeuwen-Maas.
Dinsdag 21 april 19.00 uur Voor de zielenrust van broeder Giancarlo en de overleden familie Buhagiar.
Woensdag 22 april 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Brom-Leerentveld.
Donderdag 23 april 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor dhr. van der Laan, Karin Timmer en Sjon van der Most.
Voor de zielenrust van broeder Théophile.
Vrijdag 24 april 19.00 uur Voor een bijzondere intentie
Zaterdag 25 april 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Hugo Wijns en Marianne Pos die vandaag getrouwd zijn.
Uit dankbaarheid en om zegen voor de heer Voncken.
Voor de zielenrust van en Aleida Baak-Goedhart, Henk Slot en Wilhelmus Raasveld.
Zondag 26 april 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Hugo Wijns en Marianne Pos die gisteren getrouwd zijn, en voor Johan van Ede en Annelies Zwanikken, die op 9 mei elkaar het sacrament van het huwelijk zullen toedienen.
Uit dankbaarheid en om zegen voor Sjoukje Mous, mevr. Sprang-van der Wurff en Victor Thé.
Voor de zielenrust van Petra Kraan, Gerard en Riet van Gils, Gijs en Ini van ’t Schip, Tonnie Eijndhoven-Niekerk, Henk Slot en Wilhelmus Raasveld.
zaterdag 11 april 2020 17:29

Het coronavirus is in Afrika aangekomen en steeds meer landen melden besmettingen en doden. Het aantal is (nog) klein. Daarbij moet worden bedacht dat er in Afrika ongeveer 1 miljoen artsen en verplegend personeel te weinig zijn volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO. De Afrikaanse landen hebben ook veel te weinig medische apparatuur. Dus worden de meeste Afrikanen niet getest. En er zijn ook te weinig bedden. Zo heeft Zimbabwe maar 5 IC-bedden voor het hele land en Kenia heeft er 150 (voor een land van 50 miljoen mensen). Wat wel weer een voordeel is: veel Afrikaanse landen zijn gewend aan epidemieën en bijzondere ziektes en ze weten hoe ze daarmee moeten omgaan. Denk aan de ebola-epidemie in Congo maar ook in West-Afrika (Guinee, Sierra Leone en Liberia). En ook andere ziektes die bij ons in Europa onbekend zijn zoals de cholera en de  pokken komen in Afrika nog voor. Niettemin: als wij niet helpen, staat dat continent een grote ramp te wachten. 

Bij de Broeders van St. Jan in Togo

Het coronavirus heeft in Togo officieel (nog maar) 65 mensen besmet en 3 gedood op een bevolking van zo’n 7 miljoen.

pasenColumn van diaken Jouke Schat

Wie had ooit kunnen denken dat onze samenleving tot stilstand gebracht zou kunnen worden door een zo minuscuul iets als een virus? We zijn zo machtig en we kunnen zoveel. De voortuitgang leek niet te stoppen. En toch, dat kleine virus heeft ervoor gezorgd dat de hele wereld zich terugtrekt in de schuilkelders. De globalisering is eventjes gestopt met alle voordelen (maar ook nadelen) van dien. Wat er in andere landen gebeurt is minder belangrijk, onze buren en ons dorp of stad zijn ons referentiekader en niet Washington of Moskou. “Heel het raderwerk staat stil als uw machtige arm dat wil”. Die oproep uit 1903 is waarheid geworden, zij het niet door mensenhand maar door dat kleine virus. Hoe heeft het zover kunnen komen en wat kunnen we eraan doen?

Onze situatie doet denken aan die van het joodse volk ten tijde van de profeten.

maandag 30 maart 2020 17:15

JoukeDe vastentijd heeft dit jaar een heel bijzondere dimensie gekregen. Wij katholieken – maar in toenemende mate ook protestanten -  bereiden ons 40 dagen lang voor op het offer van Jezus aan het kruis en op zijn verrijzenis met Pasen. De vastentijd is voor ons een geschenk. Lang niet iedere katholiek ziet het zo maar het is wel het geval. Aan de hand van de mooiste teksten uit de Bijbel en andere meditatieve gedachten en oefeningen gaan we na hoe het met ons geloof staat en of we dat geloof wel voldoende uitdragen in woord en daad. Als een nuttig hulpmiddel vasten wij zelf ook een beetje: minder (lekker) eten en drinken, minder pleziertjes en wat we daardoor uitsparen geven we aan degenen die het in deze wereld moeilijk hebben. Daar worden wij zelf betere mensen van. En de wereld om ons heen ook. Dat is het geschenk dat de vastentijd ons geeft.

Die vastentijd is de laatste jaren steeds meer buiten de publiciteit geraakt. Aan de ramadan wijden de media elk jaar steevast veel aandacht maar het katholieke vasten is bij de gemiddelde Nederlander niet of nauwelijks bekend. Goed beschouwd is dat precies wat Jezus ons voorhoudt in Mattheus 6: Maar als gij vast, zalft dan uw hoofd en wast uw gezicht om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Toch is het jammer dat de vastentijd zo onbekend is geworden want die kan de wereld zoveel goeds brengen: meer respect voor onze medemens bijvoorbeeld en dus minder egoïsme, en meer zorg voor onze aarde. De apostel Paulus zegt het zo: De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en matigheid.  Dat kunnen we allemaal krijgen als we vasten en ons tot God keren in plaats van tot de Mammon. Maar een groot deel van de wereld laat deze kans elk jaar weer lopen.

En nu is er ineens de coronavirus-crisis. De hele wereld wordt gedwongen om te matigen. Iedereen wordt op zichzelf teruggeworpen en vraagt zich af: hoe kan dit en wat moeten we doen om uit deze ellende te komen. Het lijkt wel één grote vastentijd. Sommigen zien er een straf van God in. Dat lijkt mij zeker niet het geval. God wil alleen het goede voor ons maar wijzelf doen niet wat nodig is om deze aarde tot een soort voorportaal van het paradijs te maken. Maar deze crisis dwingt de wereld wel om na te denken over of we niet verkeerd bezig zijn. Zachtjes op de achtergrond hoort de rechtgeaarde christen de profeet Jeremia roepen Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum, Jeruzalem, bekeert U tot de Heer uw God. De vraag is: maken wij van deze crisis een kans, een kans op een nieuwe start: met God en de medemens. God is er klaar voor, hij heeft alles gedaan wat hij kon om ons op de goede weg te helpen. Hij heeft zelfs zijn zoon voor onze zonden laten kruisigen. Zijn wij mensen bereid om ons tot hem te keren? Dan zal het geschenk van de vastentijd onze wereld blijvend ten goede veranderen. Bidden we dat het zo moge gaan.

Bouw van een uitbreiding van de basisschool in
Coyah in Guineé Conakry
Onder de leiding van de Apostolische zusters van Sint Jan

Doel: Hulp bij de noodzakelijke uitbreiding van een katholieke basisschool in Guinee in Afrika. Deze school wordt sinds 1995 gedreven door de Zusters van St. Jan en werd opgericht onder leiding van kardinaal Robert Sarah, die toen aartsbisschop van Conakry was. De school groeit gestaag en komt ruimte tekort. Een nieuw bijgebouw is gepland waar ontvangstruimte, een extra leslokaal, een spreekkamer, de administratie en het archief gehuisvest kunnen worden.

De gemeenschap telt daar zes zusters die zich met onderwijs bezig houden. De broeders van St. Jan hebben een priorij in Coyah en verzorgen daar de zielzorg, de opleiding op het priesterseminarie van Guinee en opleidingen voor jonge mensen.
Dit werk is vrijwel geheel afhankelijk van giften en de belangeloze inzet van de leden van de Congregatie van Sint Jan.

Vanaf de stichting heeft de school als leidraad gekozen dat zij bij voorkeur ook voor arme mensen toegankelijk zou zijn om zo onderwijs voor allen toegankelijk te maken. Die keuze beperkt onze inkomsten. Maar de steeds grotere aantallen leerlingen en leerkrachten brengen ons ertoe om een nieuw administratieve afdeling te bouwen met een verdieping, die zijn aangepast op een goede opvang van de kinderen en waar ouders en leraren terecht kunnen. Op de etage hopen we nog een extra klaslokaal te kunnen openen.

Nu dient het kantoor van de leiding ook als kantoor voor de secretaresse, de boekhouding, de ontvangst van ouders en de vergaderingen van de leerkrachten. Dat lijkt ons niet voldoende als ruimte voor de administratieve taken van het personeel. De ouders kunnen niet goed opgevangen worden en het administratieve personeel kan zijn werk niet goed doen. Daartoe zal een nieuw administratiegebouw meer mogelijkheden bieden.

Op sociaal gebied: betere opvang van de ouders, privacy bij gesprekken, mogelijkheid om apart met kinderen te spreken en een opvangplek voor de leerkrachten. Op pedagogisch gebied is er zo gelegenheid voor aparte ruimte voor boeken en een lerarenkamer, een werkplek voor de leraren om hun werk doeltreffend voor te bereiden en een correcte mogelijkheid voor opbergen van documenten, leerlingendossiers en het gebruik ervan.

De totale kosten zijn begroot op 26.498 Euro waarvan de school zelf 1000 Euro kan bijdragen

Voor de bouw van de begane grond alleen is 13.830 Euro nodig waarvan 1000 Euro door de school gedragen kan worden. Er is nog een andere sponsor en samen hopen wij als Parochie het bedrag voor de bouw van de begane grond bijeen te brengen.

Guinee is een land in opbouw dat moeilijke tijden van dictatuur heeft gekend en waar de bevolking grotendeels moslim is, maar waar het christendom een kleine maar belangrijke plaats inneemt. Het ligt aan de westkust van Afrika, Coyah ligt 80 km landinwaarts van de Hoofdstad Conakry

 
Pagina 1 van 4
U bevindt zich hier: Home Leerhuis GM
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.