Welkom bij het Thomas a Kempis Leerhuis

Het Thomas a Kempis Leerhuis is voor allen die willen kennis maken met de wijsheid die door het christelijk geloof wordt aangeboden en voor allen die zich willen verdiepen in de waardigheid van de mens. De activiteiten die er worden georganiseerd zijn geworteld in de grote traditie van de katholieke Kerk. Jong en oud is er van harte welkom.
Zaterdag 4 april 19.00 uur Voor de zielenrust van Tineke Diepenbrock en Wilhelmus Adrianus Josephus Raasveld.
Zondag 5 april 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Alice Muhoza.
Voor de zielenrust van Tineke Diepenbrock, Petra Kraan, Gert Goes, Gerard en Riet van Gils, Gijs en Ini van ’t Schip en Wilhelmus Adrianus Josephus Raasveld.
Maandag 6 april 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Tonny Balvert en haar tweelingbroer.
Dinsdag 7 april 19.00 uur Uit dankbaarheid (E).
Voor de zielenrust van Pieter van Weele.
Woensdag 8 april 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Ton van Kesteren
Jaargedachtenis voor Petra Kraan.
Voor de levende en overleden familie Streng.
Donderdag
Witte donderdag
9 april 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Pauline Buirma.
Vrijdag
Goede vrijdag
10 april 19.00 uur Goede vrijdag; geen Eucharistieviering.
Zaterdag
Stille zaterdag
11 april 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. de Kroon-de Coo.
Voor de zielenrust van Gerda Camp en Wilhelmus Adrianus Josephus Raasveld.
Zondag
Hoogfeest van
Pasen
12 april 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Rita Woei-Jet-Kong.
Uit dankbaarheid en om zegen voor Hugo Wijns en Marianne Pos, die op 25 april zullen gaan trouwen.
Voor de zielenrust van Tineke Diepenbrock, Petra Kraan, Gerard en Riet van Gils, Gijs en Ini van ’t Schip, Cita en Jim Pereira, overleden ouders Rommens, Ton van Rooijen en Wilhelmus Adrianus Josephus Raasveld.
Maandag
2e Paasdag
13 april 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor dhr. de Tollenaere, Paula Graas en Janthony Raymakers.
Voor de zielenrust van Gerard en Riet van Gils.
maandag 30 maart 2020 17:15

JoukeDe vastentijd heeft dit jaar een heel bijzondere dimensie gekregen. Wij katholieken – maar in toenemende mate ook protestanten -  bereiden ons 40 dagen lang voor op het offer van Jezus aan het kruis en op zijn verrijzenis met Pasen. De vastentijd is voor ons een geschenk. Lang niet iedere katholiek ziet het zo maar het is wel het geval. Aan de hand van de mooiste teksten uit de Bijbel en andere meditatieve gedachten en oefeningen gaan we na hoe het met ons geloof staat en of we dat geloof wel voldoende uitdragen in woord en daad. Als een nuttig hulpmiddel vasten wij zelf ook een beetje: minder (lekker) eten en drinken, minder pleziertjes en wat we daardoor uitsparen geven we aan degenen die het in deze wereld moeilijk hebben. Daar worden wij zelf betere mensen van. En de wereld om ons heen ook. Dat is het geschenk dat de vastentijd ons geeft.

Die vastentijd is de laatste jaren steeds meer buiten de publiciteit geraakt. Aan de ramadan wijden de media elk jaar steevast veel aandacht maar het katholieke vasten is bij de gemiddelde Nederlander niet of nauwelijks bekend. Goed beschouwd is dat precies wat Jezus ons voorhoudt in Mattheus 6: Maar als gij vast, zalft dan uw hoofd en wast uw gezicht om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Toch is het jammer dat de vastentijd zo onbekend is geworden want die kan de wereld zoveel goeds brengen: meer respect voor onze medemens bijvoorbeeld en dus minder egoïsme, en meer zorg voor onze aarde. De apostel Paulus zegt het zo: De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en matigheid.  Dat kunnen we allemaal krijgen als we vasten en ons tot God keren in plaats van tot de Mammon. Maar een groot deel van de wereld laat deze kans elk jaar weer lopen.

En nu is er ineens de coronavirus-crisis. De hele wereld wordt gedwongen om te matigen. Iedereen wordt op zichzelf teruggeworpen en vraagt zich af: hoe kan dit en wat moeten we doen om uit deze ellende te komen. Het lijkt wel één grote vastentijd. Sommigen zien er een straf van God in. Dat lijkt mij zeker niet het geval. God wil alleen het goede voor ons maar wijzelf doen niet wat nodig is om deze aarde tot een soort voorportaal van het paradijs te maken. Maar deze crisis dwingt de wereld wel om na te denken over of we niet verkeerd bezig zijn. Zachtjes op de achtergrond hoort de rechtgeaarde christen de profeet Jeremia roepen Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum, Jeruzalem, bekeert U tot de Heer uw God. De vraag is: maken wij van deze crisis een kans, een kans op een nieuwe start: met God en de medemens. God is er klaar voor, hij heeft alles gedaan wat hij kon om ons op de goede weg te helpen. Hij heeft zelfs zijn zoon voor onze zonden laten kruisigen. Zijn wij mensen bereid om ons tot hem te keren? Dan zal het geschenk van de vastentijd onze wereld blijvend ten goede veranderen. Bidden we dat het zo moge gaan.

Zaterdag 28 maart 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Filip Droog en de heer Beune.
Voor de zielenrust van Tineke Diepenbrock en Theresia Nicolic.
Zondag 29 maart 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Manuel Gijsbers, Robin van Gorp en Marco van Kuik.
Uit dankbaarheid.
Voor de zielenrust van Tineke Diepenbrock, Theresia Nicolic, Petra Kraan, Gerard en Riet van Gils, Gijs en Ini van ’t Schip, Theo Eppink en Inge Bleckman-Bley.
Maandag 30 maart 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Verbon-van Zijl en mevr. Voncken-Dekkers.
Voor de levende en overleden familie Verwer.
Dinsdag 31 maart 19.00 uur Voor de zielenrust van Bennie Eekelder.
Woensdag 1 april 9.00 uur Voor een bijzondere intentie.
19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor broeder Robin Marie en mevrouw Frowijn-van der Hoff.
Donderdag 2 april 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Suzanne van Veenendaal-Sluys.
Voor het behoud van het leven en voor de intenties van de leden van het gebedsleger.
Vrijdag 3 april 9.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Cornelissen-van Dijen.
19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Violette van Liebergen.
Als jaargedachtenis voor Maria Elisabeth Zegers-Leermakers.
Zaterdag 4 april 19.00 uur Voor de zielenrust van Tineke Diepenbrock.
Zondag 5 april 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Alice Muhoza.
Voor de zielenrust van Tineke Diepenbrock, Petra Kraan, Gert Goes, Gerard en Riet van Gils, Gijs en Ini van ’t Schip.
- N.a.v. de aangescherpte regels van de bisschoppen zullen er t/m 1 juni geen openbare Eucharistievieringen zijn, ook niet op doordeweekse dagen.
U kunt via een Facebook-livestream, via you tube en via kerkomroep wel de H. Mis van zondag 10.00 uur en de doordeweekse H. Missen van 19.00 uur meevolgen. De broeders in Den Haag zenden ook via You tube uit.
- Deze werk werd Orsine Adela Annunciata Maria Bajna gedoopt. Deo gratias!
- We communiceren in deze tijd ook veel via de digitale nieuwsbrief. Schrijft u zich in via de website van de parochie.
- Onze kerk is iedere dag, de gehele dag geopend voor stil gebed. Er is ook iedere dag biechthoren van 09.30 tot 10.00 uur, van 15.00 tot 15.30 uur, van 18.00 tot 19.00 uur en van 19.45 tot 20.15 uur. De avond van barmhartigheid op 6 april gaat niet door.
- Op verzoek van de bisschoppen doet ook onze kerk mee met het verzamelen van houdbare producten voor de voedselbank. U kunt die naast het orgel in de kerk neerleggen. Graag alleen grotere hoeveelheden.
- We zijn op 23 maart begonnen met de tweede noveen te bidden om bescherming tegen het Coronavirus. Op 1 april beginnen we met de derde noveen. De tekst kunt u vinden in de speciale nieuwsbrief, op Facebook, op de website en in de kerk.
- Woensdag 1april is er weer Lectio Divina. U kunt zich aansluiten via Skype. We lezen samen het evangelie van de komende zondag. Het begint om 20.00 uur. Aanmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Elke vrijdag in de Veertigdagentijd wordt na de mis van 19.00 uur de Kruisweg gebeden (via de livestream te volgen).
- Ook de lentemarkt voor de vastenactie gaat niet door. De opbrengst voor de vastenactie is tot nu toe € 2.188,50 Wij hopen dat u in dit geval nu u niet of minder in de kerk komt, gaat overmaken op de rekening van Missie en Ontwikkeling; NL93INGB0003767475, t.n.v. Missie en Ontwikkeling.
- Een collecte voor dit weekend kunt u op deze rekeningnummer overmaken: NL27 INGB 0000 2659 93 t.n.v. Kerkbestuur H. Gerardus Majella.

 

Related Video

Bouw van een uitbreiding van de basisschool in
Coyah in Guineé Conakry
Onder de leiding van de Apostolische zusters van Sint Jan

Doel: Hulp bij de noodzakelijke uitbreiding van een katholieke basisschool in Guinee in Afrika. Deze school wordt sinds 1995 gedreven door de Zusters van St. Jan en werd opgericht onder leiding van kardinaal Robert Sarah, die toen aartsbisschop van Conakry was. De school groeit gestaag en komt ruimte tekort. Een nieuw bijgebouw is gepland waar ontvangstruimte, een extra leslokaal, een spreekkamer, de administratie en het archief gehuisvest kunnen worden.

De gemeenschap telt daar zes zusters die zich met onderwijs bezig houden. De broeders van St. Jan hebben een priorij in Coyah en verzorgen daar de zielzorg, de opleiding op het priesterseminarie van Guinee en opleidingen voor jonge mensen.
Dit werk is vrijwel geheel afhankelijk van giften en de belangeloze inzet van de leden van de Congregatie van Sint Jan.

Vanaf de stichting heeft de school als leidraad gekozen dat zij bij voorkeur ook voor arme mensen toegankelijk zou zijn om zo onderwijs voor allen toegankelijk te maken. Die keuze beperkt onze inkomsten. Maar de steeds grotere aantallen leerlingen en leerkrachten brengen ons ertoe om een nieuw administratieve afdeling te bouwen met een verdieping, die zijn aangepast op een goede opvang van de kinderen en waar ouders en leraren terecht kunnen. Op de etage hopen we nog een extra klaslokaal te kunnen openen.

Nu dient het kantoor van de leiding ook als kantoor voor de secretaresse, de boekhouding, de ontvangst van ouders en de vergaderingen van de leerkrachten. Dat lijkt ons niet voldoende als ruimte voor de administratieve taken van het personeel. De ouders kunnen niet goed opgevangen worden en het administratieve personeel kan zijn werk niet goed doen. Daartoe zal een nieuw administratiegebouw meer mogelijkheden bieden.

Op sociaal gebied: betere opvang van de ouders, privacy bij gesprekken, mogelijkheid om apart met kinderen te spreken en een opvangplek voor de leerkrachten. Op pedagogisch gebied is er zo gelegenheid voor aparte ruimte voor boeken en een lerarenkamer, een werkplek voor de leraren om hun werk doeltreffend voor te bereiden en een correcte mogelijkheid voor opbergen van documenten, leerlingendossiers en het gebruik ervan.

De totale kosten zijn begroot op 26.498 Euro waarvan de school zelf 1000 Euro kan bijdragen

Voor de bouw van de begane grond alleen is 13.830 Euro nodig waarvan 1000 Euro door de school gedragen kan worden. Er is nog een andere sponsor en samen hopen wij als Parochie het bedrag voor de bouw van de begane grond bijeen te brengen.

Guinee is een land in opbouw dat moeilijke tijden van dictatuur heeft gekend en waar de bevolking grotendeels moslim is, maar waar het christendom een kleine maar belangrijke plaats inneemt. Het ligt aan de westkust van Afrika, Coyah ligt 80 km landinwaarts van de Hoofdstad Conakry

 
dinsdag 10 december 2019 12:05

Eerste Heilige Communie voorbereiding "Open je hart voor Jezus"

 De Eerste Communie ontvangen is niet zomaar iets - dat vraagt een goede voorbereiding. Op die manier wordt deze dag ook echt tot een groot feest met een blijvende waarde voor kinderen en ouders. Wanneer kinderen een sacrament ontvangen is dat niet alleen een aangelegenheid van de Kerk of van de school - het is juist belangrijk als ook de ouders er met hun kinderen over kunnen praten en achter deze nieuwe stap in het leven van hun kinderen staan. Daarom willen we graag zowel de kinderen als de ouders goed voorbereiden. Als thema hebben we gekozen: Open je hart voor Jezus. In de Eerste Communie zullen de kinderen Jezus zelf ontvangen, maar eigenlijk geldt dit motto voor iedere dag in je leven, voor jong en oud: Als we samen met Jezus gaan, wordt ons leven pas echt waardevol!

De Eerste Heilige Communie voorbereiding gaat van start in januari. 

LET OP!! DE UITERSTE OPGAVEDATUM VOOR DE EERSTE H. COMMUNIE IS 1 JANUARI 2020. MAAR HET BESTE IS ALS DE KINDEREN EERDER AL AANSLUITEN! 

Voor meer informatie klik hier.

dinsdag 10 december 2019 00:00

De Adventsactie van dit jaar is bestemd voor de Kanoni kerk in Tanzania. Het aantal katholieken in deze parochie groeit en hun kerkgebouw wordt te klein. We halen geld op voor een nieuwe kerk die groot genoeg is voor de vele parochianen.

De Kanoni kerk ligt op het eiland Maisomé in het Victoriameer. Maisomé is qua grootte het derde eiland in het Victoriameer, dat is gelegen in Oost-Afrika. Het eiland ligt in Tanzania, regio Mwanza, district Sengerema. Er wonen zo'n 6.000 mensen, voornamelijk vissers en kleine boeren. Een derde van het eiland is bewoonbaar, tweederde is natuurreservaat.

Op het eiland Maisomé ging het aantal christenen van 24 in 1964 naar 1.000 in 2017. Omdat de kerk in de Kanoni parochie te klein werd, besloot het kerkbestuur tot nieuwbouw. De kerkgangers op Maisomé droegen geld bij en werkten zelf aan de bouw van de nieuwe kerk. Er is al een hoop werk verricht: er zijn stenen gemaakt, een fundering gelegd en de eerste muurtjes zijn gemetseld. Om de nieuwe kerk helemaal af te maken, is er nog veel geld nodig.

Een van de parochianen van de St. Jacoubus parochie in Zuilen is op Maisomé geboren, zijn naam is Peter Laurian. Toen hij in 2015 in Nederland kwam wonen, ontmoette hij de heer Fons Mathot, die als tropenarts verschillende jaren in Tanzania gewerkt heeft. Zij maken zich sterk om hulp te bieden voor de verdere bouw van de kerk.

Wij willen nu met onze adventsactie Peter Laurian en Fons Mathot helpen, zodat de parochianen van de Kanoni kerk materialen kunnen aanschaffen voor de verdere bouw van de kerk. In de Adventstijd zal op zondag 15 december, na de H. Mis van 10 uur tijdens de koffie een presentatie gehouden worden door Peter Laurian over het werk aan de kerk en de situatie op het eiland.

Peter Laurian (op de foto) ging, toen hij nog op het eiland Maisomé woonde, naar de Kanoni kerk, waar hij ook gedoopt is. Zijn vader heeft 29 jaar als catechisant op Maisomé gewerkt en er het christendom mede gestimuleerd, van 1976 tot 2005.

We hopen met ons gebed, met uw gulle gave en met de opbrengst van de afgelopen herstmarkt en van het meditatief concert op 16 december, de gelovigen van de Kanoni kerk goed te kunnen helpen.

U kunt uw gift deponeren in de offerkist achter in de kerk of overmaken op rekening nummer: NL93 INGB 0003 7674 75 t.n.v. Missie en ontwikkeling H. Gerardus Majella o.v.v. adventsactie.

Doet u allen mee?

    Computerweergave achterkant van de Kanoni kerk in aanbouw
 
    De fundering is reeds gelegd
 
    Computerweergave voorkant van de Kanoni kerk in aanbouw
 
    Stenen voor de Kanoni kerk in aanbouw
 
 
Pagina 1 van 3
U bevindt zich hier: Home Leerhuis GM
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.