Welkom bij het Thomas a Kempis Leerhuis

Het Thomas a Kempis Leerhuis is voor allen die willen kennis maken met de wijsheid die door het christelijk geloof wordt aangeboden en voor allen die zich willen verdiepen in de waardigheid van de mens. De activiteiten die er worden georganiseerd zijn geworteld in de grote traditie van de katholieke Kerk. Jong en oud is er van harte welkom.
dinsdag 28 mei 2013 19:30

Lezingen en preek bij de huwelijksmis van Pieter en Daisy van Ede (23-5-2013)

Preek van pater J. Bots sj

Hoog verheven taal... We moeten bijna naar adem happen; zo hoog, verheven. En omdat het zo hoog en verheven is, maar niet hoog en verheven blijft, maar naar ons toekomt en heel diep in ons hart neerdaalt, daarom is het zo verheven. Dat de hoge, de grote, hoog verheven God zich neerbuigt met het allermooiste dat Hij heeft: zijn liefde. Wat een heerlijkheid. En dat begon al bij de eerste lezing. Paulus spreekt over een weg die verheven is boven alles. De weg van de liefde. En niet zomaar de liefde zoals wij die kennen, maar de Goddelijke liefde, de zuivere, volkomen, zelfloze liefde. Hoe is die liefde? Mooi, fantastisch mooi. De liefde is lankmoedig, het duurt heel lang voordat iemand die liefheeft de moed kwijt raakt, aan het einde is van zijn moed. Zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken. De liefde vergaat nooit, al het andere gaat voorbij; de liefde blijft bestaan. Dat is de liefde als gave. Maar de liefde, deze liefde, is ook een ópgave.

maandag 27 mei 2013 20:44

Lezingen en preek bij de huwelijksmis van Pieter en Daisy van Ede (23-5-2013)

Preek van pater J. Bots sj

Hoog verheven taal... We moeten bijna naar adem happen; zo hoog, verheven. En omdat het zo hoog en verheven is, maar niet hoog en verheven blijft, maar naar ons toekomt en heel diep in ons hart neerdaalt, daarom is het zo verheven. Dat de hoge, de grote, hoog verheven God zich neerbuigt met het allermooiste dat Hij heeft: zijn liefde. Wat een heerlijkheid. En dat begon al bij de eerste lezing. Paulus spreekt over een weg die verheven is boven alles. De weg van de liefde. En niet zomaar de liefde zoals wij die kennen, maar de Goddelijke liefde, de zuivere, volkomen, zelfloze liefde. Hoe is die liefde? Mooi, fantastisch mooi. De liefde is lankmoedig, het duurt heel lang voordat iemand die liefheeft de moed kwijt raakt, aan het einde is van zijn moed. Zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken. De liefde vergaat nooit, al het andere gaat voorbij; de liefde blijft bestaan. Dat is de liefde als gave. Maar de liefde, deze liefde, is ook een ópgave.

 

zaterdag 27 april 2013 08:32

We willen daarbij nog extra uw aandacht vragen voor de parochiebedevaart naar Banneux op 2 en 3 juni. Er staat hierover ook meer informatie in de Sitio en aanmeldingsformulieren liggen achterin de kerk. Van harte aanbevolen! 

zaterdag 20 april 2013 08:09

Een informele Woensdagavond 24 april gaan we om 20u verder met de catechese avonden, waarbij we op manier met u de liturgie beter proberen te begrijpen. 

zaterdag 20 april 2013 08:05

De RKJU heeft vandaag een volleybaltoernooi, we wensen hen veel succes!

zaterdag 20 april 2013 07:52

In de Bijbel

Als de Geest van Hem die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die ChristusJezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft. 

(Brief aan de Romeinen 8, 11)

 

dinsdag 27 maart 2012 15:02
Ik heb dorst » (Joh. 19, 28)

Ook dit is een bijzonder woord dat we in ons hart kunnen koesteren. Het is een woord dat ons gevoeliger maakt, het doet ons delen in de gevoeligheid van Jezus. Als je in het Evangelie de woorden van Jezus leest en Zijn daden beschouwt, kun je overal zijn dorst herkennen. Een beetje tussen de regels af en toe... maar de H. Geest is ons gegeven om de woorden van Jezus van binnen uit aan te voelen. Een bijzonder mooie « oefening » op het eind van de Veertigdagentijd en in de Paastijd...

Heb je gezien hoe dit woord uniek is? Lees wat er juist voor dat woord komt : « Hierna, wetend dat nu alles was volbracht, zei Jezus, opdat de Schrift zou worden vervuld: « Ik heb dorst ». Door dit woord van Jezus is de Schrift vervuld. Alles wat geschreven is, in het Oude en in het Nieuwe Testament, vindt zijn vervulling in het woord : « Ik heb dorst ». De Schrift is niet vervuld in een of ander mirakel, maar in de dorst van Jezus. Het mag voor ons een aansporing zijn om op zoek te gaan, ook in de school van de heiligen, naar wat die dorst betekent, wat die dorst is.

Ja, natuurlijk dorst Jezus naar onze liefde, naar mijn liefde, naar uw liefde. Hij die God is, is mens geworden, Hij is klein geworden. In Bethlehem werd Hij in mensenarmen gedragen. En hoezeer werd Hij daar geliefd en aanbeden. Later werd Hij van het kruis gehaald en viel Hij in de armen van zijn moeder, in die van Nikodemus en van Jozef van Arimatea. Daar werd Hij bijzonder geliefd en aanbeden. Hij komt tot ons door de H. Eucharistie. Ook daar kan Hij geliefd en aanbeden worden. We mogen Jezus leren liefhebben in onze medemens. « Al wat ge gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt ge voor Mij gedaan » (Mt. 25, 40). Durven we Hem onze liefde te geven, ook als Hij de arme is, de zieke, de gebrekkige... ?

Pagina 2 van 3
U bevindt zich hier: Home Leerhuis GM
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.