Welkom bij het Thomas a Kempis Leerhuis

Het Thomas a Kempis Leerhuis is voor allen die willen kennis maken met de wijsheid die door het christelijk geloof wordt aangeboden en voor allen die zich willen verdiepen in de waardigheid van de mens. De activiteiten die er worden georganiseerd zijn geworteld in de grote traditie van de katholieke Kerk. Jong en oud is er van harte welkom.
dinsdag 27 september 2011 00:00


Een speciale barmhartigheid. Het offer van de H. Mis.

Hier willen we wat verduidelijkingen brengen rond de misintenties die iedereen mag opgeven waardoor we ons verenigen met het offer van Christus

1. In de liturgie zeggen we dat we de H. Mis vieren voor het heil van de wereld : hoe dan een H. Mis vieren met een speciale intentie ?
Ja, iedere H. Mis wordt gevierd voor het heil van heel de wereld en ze heeft een universele waarde. Want de H. Mis is het offer van Christus waarmee de gehele Kerk zich verenigt : die van de hemel, de heiligen en die van de aarde, wij allen die nog op weg zijn hier op aarde. En toch heeft iedere priester de mogelijkheid om aan deze algemene intentie een specifieke intentie toe te voegen die hem door mensen werden toevertrouwd. In het Eucharistisch gebed zijn er momenten voorzien voor deze specifieke intenties. Vragen om voor een wel bepaalde intentie een H. Mis op te dragen is mijn intentie voegen in het grote gebed van de Kerk, de H. Eucharistie.

donderdag 25 augustus 2011 13:38

H. Mis en neomistenzegen op 10 juli

Broeder John Mary Jesus heeft zijn eerste heilige Mis opgedragen op 10 juli in onze kerk. Gelegenheid om een volle aflaat te verwerven. Even uitleggen?

Over aflaten

Over aflaten hebben we nogal gesteggeld in de geschiedenis. De Reformatie begon over de kwestie van de aflatenhandel. Dat was het waar Luther vooral bezwaar tegen had. Maar allengs ging het bij hem ook over de aflaat zelf, en uiteindelijk ook over het sacrament van de biecht. En uiteindelijk ging de Kerk er helemaal aan. Een signaal dat wie aan de aflaat komt, wellicht ooit eens de hele Kerk opzij zet (of beter gezegd: voor de Kerk opzij gaat, want de Kerk opzij zetten doe je niet zo maar even).

Pagina 3 van 3
U bevindt zich hier: Home Leerhuis GM
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.